zaterdag 30 april 2016

Woord verschijnt niet bij aanklikken van een gelegd woord uit de lijst

Bij het aanklikken van een woord uit de lijst "gelegde woorden" werden wel de coördinaten en de punten getoond, maar niet het woord zelf.
De oorzaak was een verborgen foutmelding :

Run-time error '2115':
The macro or function set to the BeforeUpdate or ValidationRuleproperty for this field is preventing Microsoft Access from savingthe data in the field.

Deze foutmelding kwam alleen voor op de laptop Frankrijk, waarschijnlijk door een specifieke instelling van Access.
De fout is opgelost door woord-veld leeg te maken met de eigenschap Value in plaats van de eigenschap Text (die diverse gebeurtenissen start, zoals de BeforeUpdate en de ValidationRule).

maandag 8 juni 2015

Interclubjury aanpassing juni 2015

Op vraag van de rankingverantwoordelijken is er een test ingebouwd op de NTSV-lidnummers bij het exporteren van de wedstrijd naar Excel.
Voor het opmaken van de NTSV-ranking moeten deze spelers immers verwijderd worden uit de uitslag.
Indien er toch spelers opgenomen zijn zonder NTSV-lidnummer zal een boodschap verschijnen :

Je kan ook de namen van de betreffende speler(s) zien door op de Ja-knop te klikken :

Bij het aanmaken van het Excelbestand (met de naam van de wedstrijd + .xls) wordt het eventuele reeds bestaande bestand overschreven.

maandag 20 april 2015

Printpapier

We hebben ondervonden dat er soms rook komt uit de printer, vooral na het afdrukken van een grote hoeveelheid.
Het fenomeen doet zich niet voor met het papier van 75g/m² van Hema.

zaterdag 15 november 2014

Aanpassing interclubjury november 2014

Twee kleine aanpassingen :

  • Wanneer een afdrukvoorbeeld getoond wordt, kan je door middel van een nieuwe knop "PDF" het document bewaren in een PDF-bestand. Deze functionaliteit was standaard beschikbaar in de versie voor Access 2007/2010, maar nog niet in de "oudere" versie die op de Windows 8 laptops gebruikt wordt. Tip van CB.
  • Op het blad dat na elke beurt afgedrukt wordt, worden de spelersnummers die een nulscore behaald hebben in een groter lettertype gedrukt en met een alternerende witte/grijze achtergrond. De bedoeling is dat de spelleider vlotter de getallen kan aflezen.

zaterdag 7 december 2013

Versie voor 2014 is beschikbaar

2014

Interclubjury is aangepast voor het nieuwe jaar.
Vanaf 2014 is immers de lijst met 11-letterwoorden ook bindend.
Alleen voor woorden met 12 letters of meer moet de jury nog zelf een beslissing nemen.

Het ingeven van de beurtbriefjes is verbeterd.  Tijdens het ingeven van een woord of een spelersnummer wordt de automatische herberekening van de totalen tijdelijk stopgezet.

Tijdens het voorbije A-B-C-kampioenschap is een foutje aan het licht gekomen in de afdruk van het beurtblad.  Dit is uiteraard ook verbeterd.

zaterdag 16 februari 2013

Update 16 februari 2013

In de nieuwe versie van Interclubjury worden de overzichtjes met nulscores en onafgewerkte briefjes aan de rechterkant getoond.
In de uitslag met het detail van alle beurten wordt het rankingpercentage van de winnaar (100%) volledig getoond.

dinsdag 21 februari 2012

SWL2012 aanvragen per mail

De nieuwe woordenlijst SWL2012 voor interclubjury kan vanaf nu alleen per mail aangevraagd worden.
Dit is enkel bestemd voor mensen die de voorbereiding, jurering of nacontrole uitvoeren van wedstrijden in NTSV-verband.
Stuur een mail naar mij of naar de webmaster van de NTSV-website met vermelding van de wedstrijd waarvoor je de SWL2012 nodig hebt..

vrijdag 17 februari 2012

Interclubjury versie 16/02/2012

De nieuwste versie van Interclubjury kan je weer downloaden.
De performantie van de berekeningen tijdens de ingave van de beurtbriefjes is verbeterd.

Er wordt met een nieuwe SWL2012 database gewerkt.
Om misbruik te voorkomen, zijn de ZIP- en RAR-bestanden met de SWL2012 database beveiligd met een paswoord.  Dit paswoord zal alleen gegeven worden aan mensen die een officiële NTSV-wedstrijd voorbereiden of naverbeteren met Interclubjury.
Stuur een mail naar de webmaster om dit wachtwoord te verkrijgen.

De SWL2012 database is beveiligd met een ander paswoord. Met Interclubjury kan je controleren of een woord in de SWL staat.  Het opvragen of afdrukken van lijsten is niet mogelijk.

dinsdag 10 januari 2012

Aanduiden eerste spelers per klasse

Op de interclub in Heist, afgelopen zondag 8 januari, is de nieuwe ranking in gebruik genomen.
Daarin zijn de spelers opgedeeld in een A-, B- en C-reeks, met een verdere onderverdeling naar klassen : A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2.

In de nieuwste versie van Interclubjury kan je de eerste spelers per klasse laten aanduiden in de einduitslag.

zaterdag 31 december 2011

De SWL 2012 is er !

Ik wens u een gezond en gelukkig jaar 2012 !

Door een oplettende Gert (ontwerper van Score) is op 1 januari nog een foutje ontdekt. De nieuwe SWL-database kan je nu downloaden. De datum van de langewoordenlijst staat nu op 2/1/2012.