zondag 27 januari 2008

Evaluatie na IC Gentbrugge

Vooraf
Instelling van PC Brussel in netwerk : de andere portables in het netwerk waren wel zichtbaar, maar niet toegankelijk voor PC Brussel. In het netwerkcentrum was zichtbaar dat de PC ingesteld was op een gewone netwerkkaart (gevolg van de pogingen om thuis verbinding te maken met internet). Verbinding gemaakt met het draadloos netwerk "Scrabbleverb.". Daarna PC heropgestart en alles is OK.
Delen van bestanden in Vista (zie vorig artikel) : PC Amsterdam ingesteld en heropgestart. Andere PC's nog niet zo ingesteld.
PC Brussel en PC China :
  1. verbonden met wedstrijd en ledenlijst van PC Amsterdam
  2. ledenlijst gekopieerd naar de eigen C-schijf
  3. verbonden met ledenlijst op de C-schijf
Tijdens de wedstrijd
Afdrukken van maximumzet en nulscores vorige beurt : staat ingesteld op Samsung-printer. Telkens moet specifiek aangeduid worden om op de Brother af te drukken. Tijdens de pauze is de Samsung-printer verwijderd. Daarna wordt bij het afdrukken alleen een waarschuwing gegeven dat de Samsung-printer er niet is en dat op de standaardprinter zal afgedrukt worden. Voor de andere documenten komt het probleem niet voor omdat daar de standaardprinter ingesteld is. Dit moet nog verbeterd worden in Interclubjury.

Na de wedstrijd
Afdrukken van wedstrijdverslag : instelling van de pagina nog niet optimaal waardoor een tweede blanco blad afgedrukt wordt. Je kan natuurlijk specifiëren om alleen pagina 1 af te drukken. Met Access 2000 konden de instellingen aangepast worden. In Access 2007 kan dit (nog) niet : moet uitgezocht worden.

Afsluiten van de PC's : als alle programma's afgesloten zijn kan je met Alt+F4 het afsluitmenu krijgen. Deze stelt standaard de slaapstand voor. Als je tweemaal het pijltje naar beneden indrukt, kom je bij afsluiten en kan je op Enter drukken.

PC China : lijkt veel trager te werken dan PC Brussel. Deze indruk hadden we ook in Heist ?!

dinsdag 22 januari 2008

Gent -> Tielt

Na de interclub van Gent wordt het materiaal doorgegeven aan Tielt voor het seniorenkampioenschap op 6 februari.
Mail naar MST aan wie je welke toestellen gegeven hebt.

Oplossing netwerktraagheid op Vista

Enkele fenomenen die we opmerkten tijdens de eerste interclub, zijn te verklaren door de specifieke manier van delen van gegevens onder Windows Vista.
Voor aanvang van de interclub in Gent zal ik deze zaken ook aanpassen op de NTSV-portables.

Delen van de mappen : bij de geavanceerde opties moet aangeduid staan dat er nooit offline kopies gemaakt mogen worden. Zoniet, werkt ieder in een lokale kopie zodat kleine storingen in het netwerk niet opgemerkt worden, maar probeert Vista daarna de gegevens te synchroniseren, wat in het geval van Access niet altijd lukt. Dit verklaart misschien waarom bepaalde ingegeven beurten (op PC China) naderhand niet op de server zichtbaar waren.

SMB2 : dit is een nieuw protocol voor bestandsdeling dat in Windows Vista en zijn opvolgers zal gebruikt worden. In combinatie met Access wordt wereldwijd het probleem gemeld dat gedeelde databases niet meer gesloten kunnen worden (wat wij merkten op PC Brussel). Daarom zal dit systeem voorlopig uitgeschakeld worden op de server (concreet voor ons : alle NTSV-portables met Vista).
Technische oplossing : registerwaarde aanmaken en server rebooten.
Zie :
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1259708&SiteID=1
Disabling SMB2 on the machine that hosts the share seems to solve the problem. Share works fine when a Windows XP machine hosts the shared folder because XP does not support SMB2 and the machines connecting will use SMB.
So far this is an undocumented problem only known by Microsoft's internal support staff, so use this information at your own risk. It is unkown if disabling SMB2 will have any other side-effects. To disable SMB2 on the machine hosting the shared folder, add a registery value named SMB2 under HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROLSET/SERVICES/LANMANSERVER/PARAMETERS and set it to 0. Reboot.

zondag 13 januari 2008

Interclubjury : export naar Excel

Het exporteren van de scores van de deelnemers naar het Excel-blad lukt niet altijd.

1) Er wordt vertrokken van een leeg blad export.xls in de map van interclubjury. Deze moet uiteraard aanwezig zijn en ook toegankelijk (je moet deze zonder problemen kunnen openen).

2) Er wordt een kopie gemaakt van export.xls in de map van de interclubs met dezelfde naam als de wedstrijd waarmee je bezig bent.

3) Er moeten uiteraard beurten ingegeven zijn. Ik verbeter momenteel de export-routine zodat in alle omstandigheden een export-file aangemaakt wordt (ook als het einde van de wedstrijd nog niet bereikt is).

4) Wanneer het exporteren mislukt, blijft Excel draaien en kan je export.xls niet nog eens openen. Ook niet als je interclubjury al verlaten hebt. Dan moet je via het taakbeheer (Ctrl+Shift+Esc) eerst Excel stoppen. Ook dit probleem moet nog verholpen worden in interclubjury.

5) Als er iets misloopt wordt er een uitgebreide foutmelding gegeven : geef die zo volledig mogelijk door naar de Commissie Systeembeheer.

zaterdag 12 januari 2008

Noodstop

De snelste manier om de computers uit te zetten : houd de aan/uit-knop meer dan 5 seconden ingedrukt.

Doe dit bij voorkeur niet wanneer er nog programma's open staan. Probeer deze af te sluiten met Alt+F4 of via het taakbeheer (Ctrl+Shift+Esc).

Als je de aan/uit-knop slechts één seconde indrukt, gaat de computer in slaapstand.

Opstarten kan door de aan/uit-knop weer één seconde in te drukken.

Het gewone afsluiten vind je onder Start -> hangslot -> Afsluiten ofwel met Alt+F4 en daarna 2x pijltje omlaag.

dinsdag 8 januari 2008

Taal toetsenbord

De nieuwe portables hebben een Nederlands ingebouwd toetsenbord (QWERTY). De externe toetsenborden hebben een Belgische indeling (AZERTY).

Momenteel zijn de portables ingesteld op de Belgische toetsenborden : houd het pijltje boven de afkorting NL in de menubalk rechtsonder en je ziet : Nederlands (België).

Als je zonder de externe toetsenborden wil werken met de Nederlandse instelling, klik dan met de rechtermuisknop op NL in de menubalk rechtsonder en kies voor "Instellingen". In het venster met de beschikbare talen zet je Nederlands (Nederland) bovenaan met toetsenbord "Verenigde Staten (internationaal)".

Als je met de externe toetsenborden wil werken met de Belgische instelling, klik dan met de rechtermuisknop op NL in de menubalk rechtsonder en kies voor "Instellingen". In het venster met de beschikbare talen zet je Nederlands (België) bovenaan met toetsenbord "Belgisch (punt)".

Evaluatie interclub Heist

Na een vermoeiende première voor de nieuwe hardware en software (en de mensen die ermee moesten werken), is het tijd voor een evaluatie.

Netwerkproblemen : het openen van bepaalde schermen of lijstjes vertraagt het ingeven van beurtbriefjes op andere schermen. Probleem komt vaak voor in Access 2003 en blijkbaar ook in Access 2007. Importeren van tafelschikking bij opstarten van wedstrijd moet herzien worden.

PC Brussel : is volledig vastgelopen. Afsluiten van processen in Windows Vista is niet zo eenvoudig als in Windows XP ... Gewoon de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt houden en weer opstarten.

Ingave beurtbriefjes : sommige resultaten werden niet opgenomen ? Moet nog gesimuleerd worden.

Snelheid van netwerk en software is wel voldoende. Problemen bij het begin van de wedstrijd waren vooral te wijten aan ontbrekende beurtbriefjes en gewijzigde spelernummers. Uiteindelijk bleek na de naverbetering dat er slechts 8 foutjes ingegeven werden tijdens de wedstrijd (record ?) ! Proficiat aan het computerteam !

zondag 6 januari 2008

Klaar voor IC Heist

De nieuwe software en nieuwe portables zijn klaar voor de interclub in Heist (start over 11 uur).
Ook de "oude" portables zijn geüpdatet zodat ze in geval van nood kunnen ingezet worden.

vrijdag 4 januari 2008

gebruik nieuwe computers

Hallo Marc,
Het is me dus gelukt heb ik gezien.
Nu heb ik een vraag: ik heb me kandidaat gesteld voor de jury in Gent. Denk je dat een extra les in het gebruik van de computers nodig is? In dat geval zou ik zondag misschien beter een kijkje komen nemen bij de jury in Heist in plaats van mee te spelen?

woensdag 2 januari 2008

Interclubjury met Access 2007 (full)

INTERCLUBJURY2008 is beveiligd en werkt nu volledig met Access 2007 op Windows Vista !

  • Export naar Excel : OK. Werkte nog niet : DLL 59 voor functie SplitPath bestaat niet meer in Access 2007. Excel-bestand heeft zelfde naam als wedstrijd, maar met extentie xls. Indien er een fout optreedt bij het exporteren naar Excel krijg je nu een uitgebreide foutbeschrijving.
  • Ingave beurten : ophalen gelegd woord (nieuw) : bij het ingeven van beurtbriefjes is het soms handig om een reeds ingegeven woord+coordinaat op te halen, zonder het weer te moeten intypen.
  • F1 (Help) : HLP-bestanden worden niet meer ondersteund in Windows Vista. Oplossing : download de Windows Help Viewer van Windows XP (zie kolom rechts) en plaats deze in de map van interclubjury.

Indien u Access 2000/XP/2003 hebt kan u nog steeds de oude versie van interclubjury (versie 1/1/2007) gebruiken in combinatie met SWL2008.

Interclubjury met Access 2007 runtime

De eerste testen met de runtime lopen goed.
Op mijn PC, waar alleen Access 97 op staat, kan ik interclubjury gebruiken.
Alleen deze zaken zijn nog niet OK :
* op hoofdmenu staan wedstrijd en datum ledenlijst niet vermeld : "#Fout"
* bij ingave beurten is het lijstje met gemaakte woorden leeg
* export naar Excel lukt niet (omdat ik alleen Excel 97 heb).

Ingave, afdrukken, naverbetering lukt wel.

dinsdag 1 januari 2008

SWL 2008

Op de NTSV-computers (Amsterdam, Brussel, China, Club en Jury) staat de nieuwste versie van de SWL (22 december 2007).
Kies bij het verbinden van interclubjury voor uw wedstrijd, de nieuwe ledenlijst en SWL2008.

Duplomat

Op de NTSV-computers (Amsterdam, Brussel, China, Club en Jury) staat de nieuwste versie van Duplomat (21 december 2007).
Momenteel komt er op China bij het opstarten van Duplomat nog een beveiligingswaarschuwing. Aanvaard deze.

Muis


Bij de nieuwe computers zit een klein muisje. Behandel dit voorzichtig !

Het kabeltje wordt automatisch opgerold in een soort katrol.

Je kan deze langer of korter maken : neem de muis en de USB-fiche vast, nooit de katrol !

Trek de kabel op de gewenste lengte en als je de kabel een beetje laat terugkeren, stopt de katrol. Om de kabel in te korten, trek je even aan de kabel en laat deze dan zachtjes opwinden.

Rechtshandige mensen kunnen de USB-fiche van de muis aan de rechterkant van de computer steken, vlak bij de opening voor de voeding. Linkshandigen kunnen één van de 4 USB-poorten aan de linkerkant gebruiken.

MDE 2000

Interclubjury is eigenlijk een MS Access 2000 database. Op de NTSV-computers en -website wordt echter een beveiligde versie daarvan in MDE-formaat verdeeld, waarbij de programmacode niet meer toegankelijk is en zo de toegang tot de SWL-database beschermd wordt (een uitdrukkelijke voorwaarde van Van Dale om de woordenlijst te mogen verdelen).

Met MS Access 2007 kan Interclubjury aangepast worden, maar er kan geen MDE gemaakt worden. Daarvoor moet het programma eerst geconverteerd worden naar Access 2007 formaat (extentie ACCDB) en daarna omgezet naar een beveiligd formaat (extentie ACCDE).

Vanaf nu is er één versie van de programmacode (MDB) die verder ontwikkeld wordt, maar 2 versies van uitvoerbaar programma : één met extentie MDE voor Access 2000/XP/2003 en één met extentie ACCDE voor Access 2007.

Structureel is interclubjury 2008 (versie 2/1/2008) gelijk aan de oudere versie (1/1/2007).
In principe werkt de oude versie van interclubjury (van 1/1/2007) nog steeds als je over een oudere versie van Access (2000, XP of 2003) beschikt en Windows XP.
Als je met Windows Vista werkt, zal de help-functie (F1-toets) niet meer werken in Interclubjury2007. In Interclubjury2008 is dit probleem opgelost.