zaterdag 15 november 2014

Aanpassing interclubjury november 2014

Twee kleine aanpassingen :

  • Wanneer een afdrukvoorbeeld getoond wordt, kan je door middel van een nieuwe knop "PDF" het document bewaren in een PDF-bestand. Deze functionaliteit was standaard beschikbaar in de versie voor Access 2007/2010, maar nog niet in de "oudere" versie die op de Windows 8 laptops gebruikt wordt. Tip van CB.
  • Op het blad dat na elke beurt afgedrukt wordt, worden de spelersnummers die een nulscore behaald hebben in een groter lettertype gedrukt en met een alternerende witte/grijze achtergrond. De bedoeling is dat de spelleider vlotter de getallen kan aflezen.

Geen opmerkingen: