zaterdag 30 april 2016

Woord verschijnt niet bij aanklikken van een gelegd woord uit de lijst

Bij het aanklikken van een woord uit de lijst "gelegde woorden" werden wel de coƶrdinaten en de punten getoond, maar niet het woord zelf.
De oorzaak was een verborgen foutmelding :

Run-time error '2115':
The macro or function set to the BeforeUpdate or ValidationRuleproperty for this field is preventing Microsoft Access from savingthe data in the field.

Deze foutmelding kwam alleen voor op de laptop Frankrijk, waarschijnlijk door een specifieke instelling van Access.
De fout is opgelost door woord-veld leeg te maken met de eigenschap Value in plaats van de eigenschap Text (die diverse gebeurtenissen start, zoals de BeforeUpdate en de ValidationRule).