maandag 19 november 2007

Waar bevinden zich de NTSV-computers nu ?

In principe zijn de 3 computers bij de organisator van de volgende wedstrijd. Tijdelijk kan de organisator van de laatste voorbije wedstrijd één computer houden voor de naverbetering. Voorstel : spreek onderling af voor de overdracht van de computers en mail de systeembeheerder wanneer je een computer doorgegeven hebt. Vermeld ook aan wie je het materiaal doorgeeft : zo kunnen we sneller de juiste personen vinden om af te spreken voor een technische controle of installatie van nieuwe software.

Doel

De leden (systeembeheerders en clubverantwoordelijken) kunnen nieuwe problemen, tips, voorstellen, ... aanbrengen.
Wanneer de commissie daadwerkelijk bestaat, zullen de clubs uitgenodigd worden om lid te worden van deze blog. Iedereen kan reacties sturen op de artikels van het forum. Niet alleen de leden, maar ook bezoekers. Zo bereiken we een breder publiek en is de kans groter dat een oplossing gevonden wordt voor algemene computer- of netwerk-problemen.

Welkom

Deze blog is bedoeld voor mensen van het NTSV in Nederland en Vlaanderen die duplicate-scrabble-wedstrijden organiseren en hiervoor gebruik maken van de NTSV-computers en speciale software.
Het is een voorlopige opstelling, want de commissie is nog niet officieel opgericht !