zondag 26 juli 2009

Dubbele namen in ledenlijst

Er is een oplossing ingebouwd voor het fenomeen van dubbele namen in de ledenleest. Dit veroorzaakte in Beveren foutieve uitslagen.
Nu wordt bij het verbinden van de databases gecontroleerd of er dubbele namen zijn en desgevallend de namen getoond + de mogelijkheid om de ledenlijst manueel aan te passen. De ledenlijst automatisch aanpassen is niet mogelijk.

Aandacht : als je de nieuwe versie downloadt, vergeet niet je snelkoppeling te controleren op de nieuwe naam : interclubjury2009.mde

dinsdag 7 juli 2009

Maxima, nullen en scrabbles

Op de rangschikking kan je nu ook het aantal maxima, het aantal nullen en het aantal scrabbles aflezen.

De gecombineerde rangschikking voor de interland Nederland-België kan nu ook aangepast worden zodat deze op één bladzijde past.

De aanpassingen van de voorbije weken zijn ook verwerkt in de handleiding.

De nieuwe versie van interclubjury (van 07/07/2009) kan je nu downloaden.

maandag 6 juli 2009

Papier besparen

De uitslag met/zonder beurtdetail kan je nu aanpassen zodat de ruimte op de bladzijden beter benut wordt en zodat je eventueel een bijna lege bladzijde vermijdt.

Als je het voorbeeld van de lijst op het scherm ziet, kan je met de knopjes bovenaan (Lijnen kleiner en Lijner groter) het formaat van de lijntjes stapsgewijs vergroten of verkleinen. Deze techniek werd vroeger al toegepast op de deelnemerslijst.

Nieuw : niet alleen de beschikbare ruimte wordt kleiner gemaakt, ook het lettertype wordt desnoods verkleind zodat de gegevens steeds volledig leesbaar zijn.