zaterdag 20 februari 2010

Export naar Duplomaat

Dankzij een tip van Hubert is er nu de mogelijkheid om na de wedstrijd een tekstbestand aan te maken dat je kan inladen in Duplomaat. In Duplomaat zelf kan je dan op een snelle manier HTM-pagina's aanmaken om de wedstrijd na te spelen op een website.

Meer nog !

Tijdens de ingave van de beurtbriefjes in Interclubjury kan je zelfs Duplomaat aanroepen om de mogelijke maximumzetten te bekijken. De getrokken letters van de laatste beurt (en de gelegde woorden van de voorgaande beurten) worden automatisch doorgegeven aan Duplomaat. Je hoeft de getrokken letters en de gelegde woorden dus niet meer afzonderlijk in Duplomaat in te geven.

Zorg wel dat je een recente versie van Duplomaat en Interclubjury hebt : vanaf 19 februari 2010.

donderdag 18 februari 2010

Update woordenlijst

De woorden van 10 tot en met 15 letters zijn aangepast in SWL2010.mdb.
Je kan deze opnieuw downloaden in RAR- of ZIP-formaat.
De Overkoepelende Taalcommissie (OTC) brengt regelmatig een bijgewerkte lijst uit.
Let wel : deze lijst is NIET bindend voor de competitiewedstrijden : de jury moet elk woord van meer dan 9 letters nog steeds beoordelen.