dinsdag 22 januari 2008

Oplossing netwerktraagheid op Vista

Enkele fenomenen die we opmerkten tijdens de eerste interclub, zijn te verklaren door de specifieke manier van delen van gegevens onder Windows Vista.
Voor aanvang van de interclub in Gent zal ik deze zaken ook aanpassen op de NTSV-portables.

Delen van de mappen : bij de geavanceerde opties moet aangeduid staan dat er nooit offline kopies gemaakt mogen worden. Zoniet, werkt ieder in een lokale kopie zodat kleine storingen in het netwerk niet opgemerkt worden, maar probeert Vista daarna de gegevens te synchroniseren, wat in het geval van Access niet altijd lukt. Dit verklaart misschien waarom bepaalde ingegeven beurten (op PC China) naderhand niet op de server zichtbaar waren.

SMB2 : dit is een nieuw protocol voor bestandsdeling dat in Windows Vista en zijn opvolgers zal gebruikt worden. In combinatie met Access wordt wereldwijd het probleem gemeld dat gedeelde databases niet meer gesloten kunnen worden (wat wij merkten op PC Brussel). Daarom zal dit systeem voorlopig uitgeschakeld worden op de server (concreet voor ons : alle NTSV-portables met Vista).
Technische oplossing : registerwaarde aanmaken en server rebooten.
Zie :
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1259708&SiteID=1
Disabling SMB2 on the machine that hosts the share seems to solve the problem. Share works fine when a Windows XP machine hosts the shared folder because XP does not support SMB2 and the machines connecting will use SMB.
So far this is an undocumented problem only known by Microsoft's internal support staff, so use this information at your own risk. It is unkown if disabling SMB2 will have any other side-effects. To disable SMB2 on the machine hosting the shared folder, add a registery value named SMB2 under HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CONTROLSET/SERVICES/LANMANSERVER/PARAMETERS and set it to 0. Reboot.

Geen opmerkingen: