maandag 9 juni 2008

Doorgeven uitslag aan NTSV : vereisten

Wanneer de definitieve wedstrijduitslag aangeleverd wordt aan het NTSV, moeten aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

1) Formaat : Excel 5-7 of Excel 97. Het bestand zal een extentie ".xls" hebben.
Als u met Excel 2007 werkt, kan u het bestand opslaan als Excel 97-2003-werkmap.

2) Inhoud : 2 werkbladen : uitslag en clubstand.

3) Het werkblad voor de uitslag bevat één rij per speler en minimaal volgende kolommen :
Kolom 1 : Ntsv-nummer van de speler
Kolom 2 : Naam
Kolom 3 : Punten
Kolom 4 : Rankingpercentage (niet afgerond, dus met zoveel mogelijk cijfers na de komma).

4) Het werkblad voor de clubstand bevat één rij per club en minimaal volgende kolommen :
Kolom 1 : Plaats (volgnummer vanaf 1)
Kolom 2 : Naam van de club
Kolom 3 : Score (som van de plaatsnummer van de eerste spelers van die club)
Kolom 4 : Naam + plaats eerste speler
Kolom 5 : Naam + plaats tweede speler
Kolom 6 : Naam + plaats derde speler

5) Het rankingpercentage wordt berekend met de formule : 100-(WvS x 25/WvM) , waarbij WvS = Winnaar versus Speler(x), zijnde het verschil tussen het behaalde percentage van de Winnaar en de Speler wiens rankingprocent berekend wordt.
WvM = Winnaar versus Mediaanspeler, zijnde het verschil tussen het behaalde percentage van de winnaar en dat van de mediaanspeler.
De winnaar krijgt zo 100 ranking-%; de mediaanspeler 75%.

Geen opmerkingen: