zondag 5 oktober 2008

Ergernis

Tijdens de interclub in Dendermonde hebben een aantal mensen zich geërgerd aan computerproblemen.

Ik wil dit wel relativeren.

Voor aanvang van de wedstrijd was al duidelijk dat de snelheid van het netwerk niet optimaal was. Ik zag dat de opties van Access niet gelijk stonden : 2 computers hadden de optie "Database openen met recordvergrendeling" aan staan, bij de andere stond die af. Ik heb toen die optie overal afgezet. Tijdens de wedstrijd bleek dit toch niet de oplossing. Aan de pauze is de optie overal aangezet. Bovendien zijn toen de draadloze netwerkverbindingen afgezet en zijn de netwerkkabels ingeplugd. In de tweede wedstrijdhelft waren er geen interventies meer nodig.

De juryleden riepen me bij elke melding. Dat is natuurlijk goed. Ik heb deze meldingen ook laten registreren op de harde schijf, zodat later analyse mogelijk is. Vroeger waren fouten gewoon onzichtbaar en zag men pas later dat bepaalde beurtbriefjes niet geregistreerd waren. Vroeger traden soms fouten op die het programma lieten vastlopen of beëindigen, waardoor er nuttige tijd verloren werd met opnieuw opstarten. Volgens mij is dit systeem van duidelijke melding en registratie van fouten een stap in de goede richting !

Je kan natuurlijk eisen dat het programma foutloos moet zijn vooraleer het in een interclub ingezet wordt, maar dat is een utopie. Er wordt heel omzichtig gewerkt om bestaande functionaliteit zeker niet te verliezen en ook te zorgen dat de programma's blijven werken op de diverse platformen (Windows XP/Vista, Access 2000/2003/2007).

Stap voor stap ...

Geen opmerkingen: