zondag 26 oktober 2008

Nieuwe richtlijnen interclubjury

In afwachting van de aanpassing van de handleidingen (zowel op papier als on-line) wil ik alvast de groter lijnen van de wijzigingen geven.

* Gebruik van de netwerkkabels : wanneer snelheid van belang is, zijn de kabels steeds beter dan een draadloze verbinding.

* Kortere namen : de totale lengte van de bestandsnamen (netwerkverbinding + mappen + bestandsnaam) moet korter en eenvoudiger worden. Dit beïnvloedt ook de snelheid.

* Optimalisatie van opties in Access, databases en tabellen.

* Werking van de jury : tips die het werk kunnen verlichten en versnellen (als je in Lommel was, begrijp je wat het resultaat kan zijn ...)

Geen opmerkingen: