maandag 1 november 2010

Berichten sturen


In het programma interclubjury is nu een berichtensysteem ingebouwd om snelle communicatie mogelijk te maken tussen de mensen in de jurykamer en de spelleider.
Het uitwisselen van briefjes wordt hierdoor uitgeschakeld (milieuvriendelijker ?).


Deze versie wordt nog verder afgewerkt en wordt op het A- en B-kampioenschap uitgetest.

Geen opmerkingen: